Motorverken

   
 

Historik:
Motorverken är ett av Sveriges äldsta bilföretag. Här är några hållpunkter ur företagets historia:

1931 - 1940 :
Motorverken övertogs i maj 1931 av Franklin Eck. Han hade ett förflutet som tävlingsförare såväl på motorcykel som i bil och hade bland annat varit fabriksförare för Ford och Chrysler under 20-talet. Motorverken låg då på Södra Hamngatan i Göteborg, där Sheraton Hotel and Towers ligger i dag. Verkstaden låg på Gullbergsvass, i skuggan av Skansen Göta Lejon., Motorverken hade ett par mycket besvärliga år i början av 30-talet. 1933 såldes bara 7 st nya bilar, "och alla drog mer olja än bensin". Det var de första V8-motorerna som kom ut i slutet av 30-talets bankkris.

1940 - 1955 :
Under Franklin Ecks ledning utvecklades bolaget sedan mycket bra och den 1 april 1940 kunde det nya bilpalatset på Odinsgatan 6-8 invigas. Dessvärre kom invigningen av sig på grund av världskriget, den 9 april ockuperades Danmark och Norge av tyska trupper. Kriget blev besvärligt i det nybyggda huset, personalen låg i beredskap och det fanns varken bilar, bensin eller gummi att sälja. Men "Kommer Fred Kommer Ford", som Fords reklam lät under det sista krigsåret, och efterkrigskonjunkturerna var mycket gynnsamma för företaget.

1956 - 1962 :
Efter en konflikt med Ford Motor Company bytte Motorverken märke 1956 och under 7 år var företaget återförsäljare för Volkswagen, Porsche och Willys-Overland. Det blev en tid av intensiv förbättring av rutiner, flöden och ett nytt tänkande som VW hade tillfört bilbranschen. Verkstäderna på Odinsgatan utvidgades, och filialen i Stenungsund kom till. Den ende konkurrenten i Göteborg, Per Nyqvist, såg sig till slut föranlåten att sälja sitt företag till Scania-Vabis, som vid denna tid var generalagent för de tre märkena. Detta ledde till en ohållbar situation för Franklin Eck, som inte ansåg att han på sikt kunde konkurrera med sin egen leverantör, och den 31 december 1963 återgick Motorverken till Fordfamiljen.

1963 - 1972 :
VW-åren hade varit mycket lönsamma och vinsterna plöjdes nu ner i filialbyggande för att stärka Motorverkens närvaro i det växande Göteborg. 1965 invigdes filialen i Högsbo (där Nordbanken har sitt kontor i dag) och nya filialer planerades. Emellertid var Franklin Eck nu en bra bit över pensionsåldern och överlämnade 1972 ledningen av företaget till sin son Franklin Eck, Jr, då endast 27 år gammal.

1972 - 1980 :
Filialutbyggnaden fortsatte under 70-talet. En ny modern lastbilsverkstad byggdes på fastigheten i Högsbo 1972, en komplett bilanläggning byggdes 1974 i Kungsbacka och en nästan likadan anläggning kom till i Kungälv 1976. De alltmer skärpta miljökraven medförde att skadeverkstaden på Odinsgatan inte kunde vara kvar, utan 1978 var det dags för en ny anläggning på Sisjön. Denna plåt- och lackverkstad var vid invigningen inte bara Nordens största och modernaste, utan till och med en av de större anläggningarna i sitt slag i Europa. Oljekriserna i slutet av 70-talet kom dock att slå hårt mot verkstäderna och försöken att kompensera bortfallet av Fordbilar med japanska bilar som importerades över Wallhamn på Tjörn stäcktes av raset av Tjörnbron i januari 1980.

1980 - 2000 :
Under åren 1980 - 1992 leddes företaget av dir. Gert Mattsson med Franklin Eck som styrelseordförande. För att rationalisera verksamheten flyttades den ut till Sisjöanläggningen som byggdes ut. Under dessa år såldes årligen ca 2000 nya bilar och lika många begagnade bilar, samt dessutom ca 150 transportbilar. Ytterligare en filial tillkom på Hisingen, medan däremot anläggningarna på Odinsgatan och Högsbo lades ned och såldes.
Som en följd av det kärva läget återvände Franklin Eck till företagsledningen som VD 1992. Bank- och valutakrisen medförde en rekonstruktion av företaget 1993, varvid fastigheterna bröts ur Motorverken och Aktiebolaget Oljeprodukter gick in som huvudägare. 1999 uppstod dessvärre en allvarlig konflikt mellan Franklin Eck (som då var ordförande i Svenska Fordhandlareföreningen) och ledningen i Ford Motor Company. Den ledde fram till en brytning, som tillsammans med Fords köp av Volvo 2000 i sin tur medförde försäljning av Fordverksamheten till Bilia Fordon AB.