Motorverken

   

Equinoxe SARL
Mellan 1980 - 1990 har systerföretaget, franska Equinoxe, drivit fabrikation av rundradio- och TV-sändare, radiolänkar, radiostudior och annan elektronisk utrustning i sina verkstäder i Perpignan i södra Frankrike. Denna högteknologiska verksamhet drevs i dotterföretaget Fénix Emetteurs SARL. Från 1990 driver Equinoxe fastighetsförvaltning i Lyon, Montpellier och Perpignan. Dessa fastigheter förvaltas i dotterföretagen Synthèse SCI, Lena SNC och Oscar SNC. Tillsammans med andra intressenter driver Equinoxe SARL även fastighetsförvaltning i bolaget Pentamas SARL. Tillsammans disponerar Equinoxe ungefär 3 000 kvm hyresyta i Frankrike, i allmänhet för kontorsändamål.